Generelle basiske spilleregler

Antall spillere på banen
fem spillere (5 vs. 5) på banen på fullstor basketbane.

Skritt (Travelling):
En spiller får kun ta to skritt etter at spilleren har sprettet ballen for å score.
Stopper spilleren opp etter to skritt, vil dommeren blåse feil og andre laget får innkast.
Eksempel:
Hvis en spiller tar to skritt etter å ha sprettet ballen gjør denne spilleren en "lay-up".
Men dersom spilleren tar noen skritt utenom, blåser dommeren og det er andre lagets innkast. Spillerne MÅ alltid sprette ballen når de skal løpe, ta skritt.

Dobbelsprett (Double dribble):
Hvis en spillere har sprettet ballen og siden tatt den opp for å skyte eller sentre/passe kan spilleren ikke sprette igjen fordi da blaser dommeren for dobbelsprett og andre laget får innkast. Hvis en spiller har sprettet ballen og tatt den opp med må spilleren sentre/passe eller skyte.
Eksempel:
Spiller kan ikke sprette ballen med to hender. Når du starter spiller spretter ballen og den andre hånden gjør kontakt med ballen ved uhell, så kan spilleren ikke drible lenger, må enten sentre/passe eller skyte.

Linjen:
En basketbane er oftest markert med røde eller hvite linjer. Hvis en spiller som har ballen tråkker eller ballen rører linjen telles det som at ballen er ute (Out of bounds), dommeren blåser og andre laget får et innkast.

Eksempel:
En spiller er utenfor banen når noen del av kroppen hans er i kontakt med linjen. Ballen er også utenfor banen når en spiller sentrer/passer til en spiller som har en del av kroppen som berører linjen.

Tilbakespill (backcourt violation):
Hvis ballen har passert over midtbanen for laget som er i angrep kan laget ikke passe eller sprette ballen over midtbanen og tilbake til egen banehalvdel igjen. Da blåser dommeren for tilbakespill og det er andre lagets innkast.
Eksempel:
Dersom laget ditt er i angrep (har ballen) og skal score på høyre halvdel av banen. Dersom ballen er i høyre banehalvdel, er det ikke lov til å sentre eller ha ballen tilbake til egen banehalvdel (venstre banehalvdel).

3 sekunder regelen ( 3 seconds rule):
Laget som er i angrep får ikke ha spillere som står innenfor 3 sekunder området i mer enn 3 sekunder med eller uten ball. Spillerne må gå utenfor det markerte området for de kan gå inn igjen. Da blåser dommeren og andre laget får innkast. 3-sekunder området er det markerte området under kurven ved straffekast linjen og ned til baselinjen.

Feil (Foul):
Når en spiller slår/feller en motspiller som har ballen får man en feil. Spillere som slår/feller en spiller som ikke har ballen kan også få en feil. Spillere får ikke lov å treffe motstanderen, det er kkun ballen en spiller må¨treffe. spillerne må derfor jobbe med føttene for å finne en bra posisjon til å stoppe motstanderne.

Feil ved skuddforsøk:
Om skuddet går i får det laget 2 poeng og laget som feilet får innkast. Poeng telles og feil legges til på feillisten for den enkelte spilleren.

Feil ute på banen:
Feilen legges til på den enkelte spillerens feilliste og laget som hadde ballen (de som ble feilet) får et innkast.

Angrepsfeil (Offensive foul):
Hvis en spiller er i angrep og har ballen løper over en spiller som står stille i forsvar får angrepsspilleren en angrepsfeil. Den feilen legges til på listen for den enkelte spillerens feil. Spilleren som var i forsvar får da et innkast.
En spiller kan maks ha 4 feil. Når en spiller får sin femte feil får denne ikke spille mer på den kampen. Da telles både angrepsfeil og forsvarfeil sammen.

Teknisk feil:
Når en spiller eller trener kjefter/sier noe stygt til en motstander eller dommer kan man få en teknisk feil. Har en spiller eller trener fått to teknisk feil må man gå fra banen. Får ikke være i hallen lenger. Andre laget får to straffekast + ballen ved siden ved teknisk av en coach/benken og 1 straffe + ballen ved innkast ved teknisk av spiller/på banen.

Usportslig feil:
en spiller som avsiktlig prøver å skade en annen spiller kan få en usportlig feil. Da har man spilt for hardt og vært ute etter å skade en annen spiller. Andre laget får to straffekast + ballen ved innkast.


Levert av IdrettenOnline