Politiattest

Rutinen er laget på bakgrunn av bestemmelser i Norges idrettsforbund og sportsklubbens egen erfaring fra iverksetting i 2008.

Norges idrettsforbund sier følgende: “Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.”

Ansvarlig for politiattester i hovedstyret

 • Manjit Singh, e-post: masin@mattilsynet, telefon: 476 06 265

Hvert enkelt gruppestyre har en ansvarlig person som har ansvar for attestene:


Når man søker, skal ID vises til den ansvarlige i gruppa. Gruppene er ansvarlig for å melde endringer til klubbens/hovedstyrets oppnevnte.

Attesten fornyes hvert 3. år.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Slik søker du:

 1. Søknad om politiattest gjøres elektronisk (hvis du er over 18 år).
 2. Skriv ut bekreftelse du finner her.
 3. Fyll inn navn og personnummer i bekreftelsen, skanne den og lagre som pdf.
 4. Søk elektronisk ved hjelp av bank-id her
 5. Velg kategori "Frivillige organsisasjoner"
 6. Last opp bekreftelse som er utfylt med ditt navn og personnummer.

Hva skjer etter innsending?

 1. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til klubben.
 2. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Manjit Singh, enten ved å skanne inn mottatt attest og sende elektronisk til masin@mattilsynet.no, ta bilde av den med mobil og sende pr. sms eller ved personlig fremmøte etter avtale.
 3. Manjit Singh sender epost til gruppeansvarlig vedrørende fremvisningen av attesten.
 4. Holmlia sportsklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
 5. Manjit Singh registrerer dato for fremvisning. Opplysninger om attesten gis ikke til andre.

Har du ikke anledning til å søke elektronisk - eller er under 18 år - kan fortsatt søknader sendes pr. papir. Benytt skjema som du finner her. Søknad m/bekreftelse sendes pr. post til

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres her:Levert av IdrettenOnline