Styret, Holmlia SK Basket, 2017/2018. (redigert juli 2017) 

Styreleder:Sajid Malik sajid.mlk@gmail.com 


Kasserer:


Alis Berntzen
 alis.berntzen@nhf.no
Styremedlem:Fitim Troni


shishko82@hotmail.comStyremedlem:
Gazmend Troni 


pajo1515@hotmail.comStyremedlem:

   
Levert av IdrettenOnline